Media » Pranāma Mantra

The official pranāma Mantra from Kadamba Kanana Swami

The official Pranāma mantra’s from Kadamba Kanana Swami

nama oḿ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate Kadamba Kanana-svāmin iti nāmine


nama oḿ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
guru dasa Jayadvaita-svāmin iti nāmine


nama oḿ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta-svāmin iti nāmine

Download

Download the pranāma mantra and special variation with a thorough explanation why the special variation was created and what it means.

Special variation of the Pranāma mantra

As his 2014 vyasa-puja offering Vasudeva das wrote, on request of Savitri devi dasi, and composed by Nityananda Prabhu, a special pranāma mantra that can be used on special occasions.

nama oḿ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate Kadamba Kanana-svāmin iti nāmine

gaura-kṛpāmṛtaṁ prāpto vraje māyāpure’pi yaḥ
prabhupāda-priyo lokam pāyayaty anivāritam

gaura— of Gaura; kṛpā-amṛtam — the nectar of mercy; prāptaḥ — having obtained; vraje — in Vraja; māyāpure — in Māyāpura; api — also; yaḥ — who; prabhupāda-priyaḥ — the dear servant of Śrīla Prabhupāda; lokam — the world; pāyayati — enables to drink; anivāritam — ceaselessly.

Meaning

“Let us offer our respectful obeisances to Śrīla Kadamba Kānana Swami Mahārāja, who is most dear to Lord Kṛṣṇa, having taking shelter of his lotus feet.

Śrīla Kadamba Kānana Swami Mahārāja, Śrīla Prabhupāda’s dear servant, obtained the nectar of Śrī Caitanya Mahāprabhu’s mercy in the holy dhāmas of Vṛndāvana and Māyāpura, and ceaselessly enables the people of the world to drink that nectar.”